Ginter werd opgericht in 2003 binnen de krijtlijnen van het decreet lokaal cultuurbeleid, houdende de intergemeentelijke samenwerking voor de afstemming van het cultuuraanbod en de communicatie. Sinds 2019, valt Ginter onder het decreet Bovenlokale cultuurwerking.

De acht Ginter-partner-gemeenten zijn: Zedelgem, Torhout, Kortemark, Koekelare, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg en Gistel.

Het IGS richt zich, met Vlaamse steun, in de eerste plaats op een bovenlokale samenwerking van de gemeenschaps- en cultuurcentra, de erfgoeddiensten en de bibliotheken, maar er zijn ook transversale samenwerkingen onderling en met domeinen en sectoren als toerisme, archieven, jeugddiensten, muziekonderwijs en externe partners.

De drie inhoudelijke deelcellen werken gestructureerd samen rond twee hoofddoelstellingen: inhoudelijke afstemming van het aanbod binnen de regio en een betere communicatie van het aanbod over de gemeentegrenzen heen.

Bibliotheken

Onder de Ginter koepel werken de bibliotheken samen rond Poëzieweek, Leesjury, auteurslezingen,… maar ze werken ook samen met één bibpas.

Ben je lid van één bib? Dan kun je met deze pas in alle Ginter-bibliotheken terecht!
Zo ondersteunt Ginter de publieksuitwisseling bij de bibliotheken.

Cultuurspreiding

Onze regio heeft een fenomenaal cultuur- en vrijetijdsaanbod door een waaier aan organisatoren. De gemeenten leggen daarbij ook duidelijke accenten en hebben in de loop der jaren één of meerdere specialisaties ontwikkeld. Door deze naast elkaar te leggen, wordt duidelijk wie wat doet en waar sterk in staat, zodat de andere partners aanvullend kunnen werken. Zo vindt de cultuurparticipant in eigen gemeente of in de buurgemeente(n) altijd wel iets naar zijn zin of volgens zijn interesses.

Specifieke projecten hier zijn natuurlijk het Oaze-project, maar evengoed het samen organiseren van schoolvoorstellingen, afstemmen van het aanbod en aandacht geven aan voorstellingen voor specifieke doelgroepen.

Unieke sites

De Ginteregio telt een aantal volstrekt unieke erfgoed- en landschapssites. Parel aan de kroon is ongetwijfeld het Vloethemveld, een voormalig munitiedepot en krijgsgevangenenkamp in een gebied met Europese topnatuur, gelegen op het snijvlak van de gemeenten Zedelgem en Jabbeke. Andere merkwaardige en bijzonder waardevolle erfgoed- en natuurgebieden zijn o.m. Plassendale (Oudenburg), Kasteel d’Aertrycke en Kasteel / Wijnendale Bos (Torhout), de Stationsput (Eernegem), Abdij Ten Putte (Gistel), het Kasteel van Loppem, …

Daarnaast gaan we aan de slag met de musea en andere erfgoedlocaties of verzamelen we wandel- en fietsroutes met een hart voor erfgoed.